پایا شیمی هومان ‍| تولید کننده رزین های سیلیکونی | آبگریز کننده های سیلیکونی | آبگریز کننده های نما

دی آمینو سیلان PAYAMER 1301

PAYAMER 1301 یک عامل کوپل کننده (coupling agent) است که با اصلاح خواص سطح فیلرهای معدنی می تواند منجر به سازگاری بین مواد معدنی و پلیمر های آلی شود. از کاربردهای آن می توان مواردی همچون عامل افزایش دهنده چسبندگی بین رزین و سطح زیر لایه (adhesion promoter)، عامل شبکه کننده (cross linker agent) و یا عامل کاتالیزور استفاده نمود.

آمینو سیلان 2 آمین

✔ به عنوان پرایمر یا ادتیو به منظور افزایش چسبندگی رزین های پلی یورتان، اپوکسی، آلکیدی به سطح زیر لایه معدنی یا پلیمری
✔ به عنوان عامل شبکه کننده در پلیمرهای پلی یورتان، اپوکسی یا رزین های هیبرید اکریلاتی
✔ به عنوان کاتالیزور در رزین های پایه آب یا پایه حلال سیلیکونی، پلی یورتانی یا اپوکسی
✔ به عنوان مونومر در ساخت انواع رزین
✔ به عنوان عامل کوپل کننده (coupling agent) در اصلاح فیلرهای مورد استفاده در پلیمرهای nylon6 ، nylon 6/6 ، polybutylene terephthalate
✔ به عنوان عامل کوپل کننده برای اصلاح خواص سطح فیلرهای رسی (clay) مورد استفاده در انواع الاستومرها مانند nitrile rubber و natural rubber ها
✔ به عنوان عامل کوپل کننده الیاف شیشه (fiber glass) برای استفاده در رزین های فنولیک، اپوکسی و ملامین به منظور افزایش چسبندگی بین دو سطح و افزایش مدول کامپوزیت در شرایط خشک و تر

اسکرول به بالا