پایا شیمی هومان ‍| تولید کننده رزین های سیلیکونی | آبگریز کننده های سیلیکونی | آبگریز کننده های نما

اپوکسی سیلان PAYAMER 1401

PAYAMER 1401 یک اپوکسی سیلان است که دارای یک عامل گلیسیدیل متصل به عامل سیلانی می باشد. از این محصول می توان به عنوان عامل کوپل کننده (coupling agent) یا شبکه کننده (Crosslinking Agents) جهت بهبود خواص مکانیکی و چسبندگی استفاده کرد. این سیلان به طور مشخص می تواند خواص متعددی را در رزین های پایه اپوکسی بهبود ببخشد.

اپوکسی سیلان عامل کوپلینگ

✔ به عنوان عامل کوپل کننده در فیلرهای مورد استفاده در ترموپلاستیک هایی همچون پلی فنیل سولفید
✔به عنوان adhesion promoter در چسب های سیلیکونی، پلی سولفیدی و اورتانی
✔ به عنوان عامل شبکه کننده در رزین های اپوکسی و لاتکس های اکریلاتی
✔ به عنوان افزایش دهنده خواص مکانیکی و چسبندگی در لاتکس های اکریلاتی
✔ به عنوان عامل کوپل کننده در فیبر شیشه (fiber glass) مورد استفاده در رزین های اپوکسی

اسکرول به بالا