پایا شیمی هومان ‍| تولید کننده رزین های سیلیکونی | آبگریز کننده های سیلیکونی | آبگریز کننده های نما

آبگریز کننده ها مخصوص منسوجات

با استفاده از آبگریز کننده های مخصوص منسوجات که با فرمولاسیون ویژه توسط شرکت پایا شیمی هومان توسعه داده شده اند می توان از انواع الیاف، پارچه و منسوجات در برابر آب، رطوبت و لکه های پایه آب محافظت نمود. 

اسکرول به بالا